7 fontos tipp a CSOK igényléséhez és a szerződéskötéshez

A CSOK a Magyar Állam által nyújtott, új lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint használt lakás vásárlásához és bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás. De kik vehetik igénybe a szeptember végén életbe lépő változások alapján? Milyen buktatókra készüljenek azok, akik élnének a támogatási lehetőséggel? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témában, és összegezzük a legfrissebb változásokat is.

 

Kik vehetik igénybe a CSOK-ot a szeptember végén életbe lépő változások alapján? Egy cikkben a legfontosabb tudnivalók és változások.

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

A kormányrendeletekben meghatározott feltételek teljesítése esetén legalább egy meglévő és/vagy vállalt gyermek után az arra jogosult támogatott személyek vehetik igénybe. Meglévő gyermek(ek) esetén házaspárok, élettársak és gyermeküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik, vállalt gyermek esetén azonban csak olyan fiatal házaspárok jogosultak rá, akiknél legalább az egyik fél a 40. életévét még nem töltötte be.

Melyek a legfontosabb feltételek a jogosultság szempontjából?

 • magyar állampolgár, aki magyar állandó lakóhellyel rendelkezik, esetleg EU-tagállami állampolgár 3 hónapot meghaladó tartózkodás joggal, vagy harmadik országbeli bevándorolt, aki letelepedett jogállású
 • büntetlen előélet
 • köztartozásmentesség
 • két gyermek utáni támogatás esetén legalább 180 napos társadalombiztosítási jogviszony igazolása
 • három gyermek utáni támogatás esetén legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony igazolása

Mekkora összegű CSOK igényelhető új lakás vásárlása vagy építése esetén, és ehhez milyen hasznos alapterület előírásokat kell figyelembe vennünk?

egy gyermek esetén 600.000,-Ft lakás esetében legalább 40 m2, egylakásos lakóépület esetében legalább 70 m2
két gyermek esetén 2.600.000,-Ft lakás esetében legalább 50 m2, egylakásos lakóépület esetében legalább 80 m2
három vagy több gyermek esetén 10.000.000,-Ft lakás esetében legalább 60 m2, egylakásos lakóépület esetében legalább 90 m2

Mekkora összegű CSOK igényelhető használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén, és ehhez milyen hasznos alapterület előírásokat kell figyelembe vennünk?

egy gyermek esetén 600.000,-Ft legalább 40 m2 lakás vagy egylakásos lakóépület esetében
két gyermek esetén 1.430.000,-Ft legalább 50 m2 lakás vagy egylakásos lakóépület esetében
három gyermek esetén 2.200.000,-Ft legalább 60 m2 lakás vagy egylakásos lakóépület esetében
négy vagy annál több gyermek esetén 2.750.000,-Ft legalább 70 m2 lakás vagy egylakásos lakóépület esetében

CSOK könnyítések 2021

A veszélyhelyzeti időszak miatt a jogalkotók az elmúlt hetekben változtattak a CSOK feltételein, így a 2021. szeptember 29-én életbe lépő változások több lehetőséghez juttatják azokat, akik eddig nem feleltek meg a feltételeknek.

Így a kormány a következő intézkedéseket hozta:

 • A veszélyhelyzetben előfordult, hogy tragédia érte a családot, és az egyik szülő megözvegyült. A CSOK új szabályrendszere szerint a szülő ilyenkor is jogosult marad a támogatásra az elhunyt házastárs társadalombiztosítása alapján.
 • Változik a nagycsaládosok vásárlási támogatása is, esetükben az ötezer forintot meg nem haladó önkormányzati, illetve NAV-tartozás még nem zárja ki őket a támogatási rendszerből. Ennél magasabb összeg esetén 14 napon belül rendezhetik a tartozást.
 • Az őstermelői tevékenység a jövőben nem tartozik majd azok közé, amelyet ne lehetne folytatni a CSOK-kal vásárolt ingatlanban.
 • A veszélyhelyzet idején lejáró gyermekvállalási határidőt 2022. június 30-áig meghosszabbították.

Hét fontos előírás a CSOK igénylése és a szerződéskötés során

A kormányrendeletek számos előírást tartalmaznak, amelyek be nem tartása akadályát képezheti a támogatás igénylésének. Ezért fontos, hogy az adásvételi szerződés elkészítése során is megfelelő körültekintéssel járjunk el. A jogszabályi követelmények mellett a folyósító pénzintézet egyedi feltételeit is vegyük figyelembe a szerződés készítése során.

 1. Készpénzben legfeljebb a vételár 10 százaléka fizethető

Gyakran fordul elő, hogy akár 15-20 százalék mértékű foglalót vagy előleget kér az eladó a szerződéskötés biztosítékaként, amely készpénzben kell átadnunk. Fontos azonban tudni, hogy a CSOK igénylése esetében a készpénzben kifizetett vételárrész nem haladhatja meg a 10 százalékot. Ennél magasabb összegű vételárrészlet kifizetése átutalással természetesen teljesíthető.

 1. A támogatott személyek tulajdonszerzése és az osztatlan közös tulajdon

A CSOK-kal vásárolt vagy felépített ingatlanban a kormányrendelet előírásai szerint csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén használati megosztási szerződésre is szükségünk lesz, amely helyett a legtöbb hitelintézet elfogadja a társasház előzetes alapításának ingatlan-nyilvántartásban történő tényfeljegyzését is.

 1. Jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom

A CSOK igényléséhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének biztosítására a Magyar Állam javára jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be a támogatással vásárolt vagy épített ingatlanra. Ez a bejegyzés a támogatási szerződés megkötését követően történik meg külön szerződéssel alapítva, azonban a folyósító bankok általában az adásvételi szerződésben is kérik az erre vonatkozó hozzájárulás rögzítését.

 1. Adó-visszatérítési támogatás

Új lakás vásárlása vagy építése során, amennyiben CSOK-ot kíván valaki felhasználni, úgy jogosult lehet adóvisszatérítési támogatásra. Ez a támogatás kizárólag a CSOK-kal együtt igényelhető, később azonban nem. Ezért fontos, hogy ezen forrás is megjelölésre kerüljön az adásvételi szerződésben vagy a vállalkozási szerződésben, építési konstrukció esetén.

 1. Illetékmentesség

CSOK-os ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzés mentes lesz a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, azonban ezt a hatóság nem köteles hivatalból figyelembe venni, arra hivatkozni szükséges az adásvételi szerződésben, továbbá az ún. B400-as jelű nyomtatványon is jelölni kell a mentességre irányuló kérelmet és annak jogalapját. Ezt az adatlapot az eljáró ügyvéd nyújtja be az illetékes földhivatalba az adásvételi szerződéssel együtt, ahonnan majd továbbítják azt az illetékes adóhivatalhoz.

 1. Folyósítási feltételek a CSOK során

Az adásvételi vagy a vállalkozási szerződés készítésekor fontos, hogy tisztában legyünk a folyósítási feltételekkel, hiszen azokat pontosan kell rögzíteni a szerződésben. Amennyiben új lakást vásárlunk, úgy a folyósítás általában a használatbavételi engedély (tudomásulvétel vagy hatósági bizonyítvány) kiállítása vagy véglegessé válásának napjához fog kötődni. Bizonyos hitelintézetek ennél szigorúbb feltételeket támaszthatnak, mint például a társasház bejegyzése (ún. albetétesítés). Amennyiben építéshez kívánjuk felhasználni az CSOK-ot, úgy lehetőség van arra, hogy szakaszosan, a készültség arányában folyósítsák az igényelt támogatást és az ahhoz kapcsolódó egyéb forrásokat. Ebben az esetben egy bizonyos összeget, általában 10 százalékot a pénzintézet visszatart a használatbavételre vonatkozó határozat megszerzéséig. Ezen feltételek precíz rögzítése ugyancsak sokat tud gyorsítani az ügymeneten.

 1. Benyújtási határidő

A CSOK igénylésére vonatkozó kérelmet legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül szükséges benyújtani a hitelintézethez, míg új lakás építése esetén pedig legkésőbb a használatbavételi engedély (tudomásulvétel vagy hatósági bizonyítvány) kiállítását megelőzően. Ezen határidők elmulasztása jogvesztő, a támogatás utána már nem igényelhető.Érdemes tehát kellő alapossággal eljárni, ha nem akarunk bosszúságot magunknak.

Dr Fekete Bálint ügyvéd

(ingatlan.com, Tudástár)

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Perfect Homes - központi iroda

 

Horváth Barbara
Értékesítés, Értékbecslés, Home Staging 

Címünk: 2000 Szentendre, Duna korzó 13. régi szám
Telefon: +36 20 491 9120
E-mail: barbara@perfecthomes.hu

 

Elsik Krisztián
Tanácsadó

Címünk: 2000 Szentendre, Duna korzó 13. régi szám
Telefon: +36 30 849 2866
E-mail: elsik.krisztian@perfecthomes.hu

Térkép